VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa

Bólów Głowy

map-marker Lublin

calendar3 7 - 9 kwietnia 2022 r.

 

Organizatorzy

 

Organizator Naukowy

Współorganizator naukowy

Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Organizator Logistyczny

 

 

Patronat

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Członkowie

Dr hab. med. Izabela Domitrz
Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Dr hab. med. Jacek J. Rożniecki, prof. UM w Łodzi
Prof. dr hab. med. Adam Stępień

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Dr hab. med. Izabela Domitrz                      Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Przewodnicząca Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk

Członkowie

Dr n. med. Joanna Bielewicz
Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak
Dr hab. med. Jacek J. Rożniecki, prof. UM w Łodzi
Prof. dr hab. med. Adam Stępień

Dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Prezes

Dr hab. med Izabela Domitrz

Past-Prezes

Dr hab. med. Jacek Rożniecki, prof. UM w Łodzi

Wiceprezesi

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. med. Janusz Wendorff

Sekretarz

Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk

Skarbnik

Dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska

Członkowie

Prof. dr hab. med. Adam Stępień
Dr n. med. Ewa Czapińska-Ciepiela